Aksyon ki make endepandans Repiblik Ayiti a

Avètisman : pou efase

Atik Aksyon ki make endepandans Repiblik Ayiti a sa a pa genyen kategori/lyen wiki sou li oubyen li pa gen pyès enterè nan wikipedya a. Nou dwe korije l oubyen efase l toutbon. Diskite sou li nan paj sa Diskite:Aksyon ki make endepandans Repiblik Ayiti a

Rezon nou bay : (en) to delete because there is other articles on the same subject, such as Lwa Endepandans nan Repiblik Ayiti, Lame endijèn. This content doesn't respect the Wikipedia rules ː copy of a speech; (fr) à supprimer car il existe d'autres articles qui traitent le même sujet, comme Lwa Endepandans nan Repiblik Ayiti. Ce contenu ne respecte pas les règles de Wikipédia ː on ne doit pas copier dans un article un discours, un texte déjà existant. (ht) Mwen dwe efase atik sa a paske gen lòt atik ki fè fas ak menm sijè a, tankou Lwa Endepandans nan Repiblik Ayiti. Kontni sa a pa respekte règleman Wikipedia yo ː youn pa ta dwe kopye nan yon atik yon diskou, yon tèks ki deja egziste.

LIBÈTE, OUBWEN LAN MÒ.

LAME ENDIJÈN.


JODIA premye Janvye, mil uit san Kat, Jeneral an Chèf ki.pou lame Endijèn n an, akonpanye tout jeneral yo, Chèf yo ki pou lame a, Konvoke sou zafè pou pran mezi yo ki dwe san gad dèyè Pou bonè peyi a.

Aprè l fin fè konnen ak tout Jeneral yo ki rasamble la a, Tout verite sou entansyon l yo, ki pou asire san gad dèyè ak Endijène ahatti yo, yon Gouvènman estab, ki gen objektif pou pi vif solisitid li; sa ke le gentan fè n an yon diskou ki tanmen pou fè konnen ak Puisans Etranjè yo, rezolisyon ki pou rann peyi a endepandan, e pou l jui you libète konsakre apre ekstèminasyon twoup fransè yo pou garanti libète sou zile sa a ak bravou lame endijèn n an, e aprè tagen pou chak bay avi yo, gentan mande ke chak grenn ki se jeneral yo rasanble yo e prononse sèman an pou pwouve yo renonse pou tout tan ak Lafrans, mouri pito ke viv anba dominasyon l, e pou n konbat jis rive n an dènye bout souf nou pou Endepandans lan.

Jeneral yo, antre prensip sakre yo a, aprè gentan bay you vwa yo dakò potekole ak pwojè a ki byen manifeste pou endepandans lan, yo tout jire ak pititpitit yo a, ak linivè antye, ke n renonse pou toutan ak Lafrans e pou n mouri pito ke n viv anba dominasyon l.

Fèt n an Gonayiv, 1ye. Janvye sa a 1804 e 1ye. jou sa a ki pou endepandans ahatti a.

Siyen,Dessalines, Jeneral an chèf; Christophe, Pétion, Clervaux, Geffrard, Vernet, Gabart, Jeneral ki pou Divizyon; P. Romain, E. Gerin, F. Capoix, Daut, Jean-Louis-François, Ferou, Cangé, L. Bazelais, Magloire Ambroise, J. Jques, Herne, Toussaint Brave, Yayou, Généraux de Brigade; Bonnet, F. Papalier, Morelly, Chevalier, Marion, Adjidan-Jeneral yo; Magny, Roux, Chèf Brigad yo; Chareron, B. Loret, Quené, Makajoux, Dupuy, Carbonne, Diaquoi aîné, Raphaël, Malet, Derenoncourt, Ofisye lame a, e Boisrond Tonnerre, Sekretè an Deklare : ak kràn Rochambeau pou ankriye e po kò l pou pachemen.