Debwazman

Debwazman se yon destriksyon ak abataj forè yo—souvan pou jwenn tè pou eksplwatasyon min, wout ak patiraj pou betay—sa ki lakòz ogmantasyon nivo CO2 (dyoksid kabòn) atmosferik la.[1] Sa vle di elimine pye bwa. Se sa ki pi gro poblem peyi a. Sa fe le li fe anpil lapli dlo desann touye anpil moun.

ReferansChanje