Defans

se jan yon peyi oubyen yon sosyete ka defann li kont agresyon nenpot espès.