Fonksyon omega ki konte kantite nonm premye ki diferan ki divize yon nonm n: Diferans ant vèsyon yo