Différences entre les versions de « Filozofi »

26 octets ajoutés ,  il y a 2 ans
 
 
== Teyoloji ==
Branch nan filozofi ki etidye bagay ki gen pou li we ak konsepsyonkonsèpsyon sipenatirèlsipènatirèl ; tankou zafè Bondye, santa, ak lespri, e relasyon ke entiteantite sa yo sipoze genyen ak kretyen vivan.
gen plizyeplizyè gwo filozoffilozòf nan teoloji--- nonm tankou augustin, thomas aquinas.
Augustin sete yon filozoffilozòf katolik ki posede yon intelek pwisan, li ede leglislegliz katolik evite yon paketpakèt pwoblempwoblèm filozofik tankou paradoxparadoks aparan nan labibLabib. liLi se premye filozoffilozòf kretyen ki asepteaksèpte ke se pa tout moun ki pa kwekwè nan jeziJezi ki pral nan lanfelanfè.
liLi dekouraje tou entèpretasyon literal labib, sitou intepretasyonentèpretasyon apokaliptik yo. pa ekzanpegzanp, nan komansmankòmansman listwa legliz kretyèn lan, se gen yon tandans pou moun lye tout ti ge, ak pwoblempwoblèm natirèl komkòm prevprèv ke retou Jezi ap rive sou nou. augustinAugustin fe rekonetrekonèt ke se pou aderan sispann fe bagay konsa paske listwa lemond chaje akavèk ge ant nasyon, shaje ak kalamite ki te pi mal ke sa nou ap we jodi' a menm avananvan nesans Jezi. setadi, le moun pral jije sa, le yo we ke te gen kalamite ki te pi mal, yap pral pase nou nan rizib.
Enfliyans Augustin ale nan menm agiman nap kont abosyon jodia. pa egzanp, le pretprèt katolik di ke depi nan moman konsepsyon, gen yon nanm ki rantre nan gamèt menmsi li reprezante yon selil.
Se Augustin ki te vinnvin akavèk ide sa pou dekouraje enfantisid elatriye.
men ide sa rankontre yon gwo pwoblèm nan ka '''vre marasa'''. lasyans pwouve ke '''vrevrè marasa''' soti nan divizyon yon sel gamet--- si augustin di ke '''nanm''' lan endivizib, ekee ke nanm lan rantre nan moman konsepsyon, aloalò ka '''vre marasa''' kontredi teyori sa paske li montre ke entrodiksyon enstantane '''nanm''' lan nan moman konsepsyon mityèlman eksklisiv ak indivibiliteendivibilite menm '''nanm''' sa. setadi nan ka vrè marasa, swa '''nanm''' lan endivizib, ou li pa rantre nan moman konsepsyon an.
 
== Lojik ==
54 335

modifications