Fonksyon omega ki konte kantite nonm premye ki diferan ki divize yon nonm n: Diferans ant vèsyon yo

 
 
siSi dekompozisyondekonpozisyon kanonik n se :
 
<math> n=\left(p_1\right)^{{\alpha}_1}\times\left(p_2\right)^{{\alpha}_2}\times.....\left(p_i\right)^{{\alpha}_i}\times.....\times\left(p_{r-1}\right)^{{\alpha}_{r-1}}\times\left(p_r\right)^{{\alpha}_r} </math>
 
<math>\omega\left(n\right)=\sum_{p|n}1=r</math>
 
==Ekspresyon fonksyon <math>\omega</math> selon Lainé Jean Lhermite Lainé Junior==
 
68 498

modifikasyon