Fonksyon ki konte kantite divizè n — Autres langues