Foumi se yon ensèk.

Yon foumi.

Genyen diferan tip :