Yon foumi.

Foumi se yon ensèk.

Genyen diferan tip :