Kamouflaj se yon adaptasyon estriktirèl ki pèmèt espès yo mele avèk anviwònman yo; li pèmèt yon espès pa kite predatè detekte li.[1]

Gade pwason sa ki kapab kache kòl nan anviwònman li

Referans modifye