Litesyòm

eleman chimik ki genyen nimewo atomik 71

Litesyòm se eleman chimik.