Sèk se yon fòm jewometrik ki se won toutotou sant li.