bagay ki pa two gwo mezi pou yon moun ouswa you ti fanmi