Òganizasyon se ranjman pati yo pou fomè bagay antye a.