Nan sans pwòp, yon afranchi se yon ansyen esklav epi mèt li te pran desizyon pou libere l. Nan sans figire, li vle di yon moun ki pa respekte kèk règ osinon tout règ ak prensip ki tabli nan anviwònman li.

Lòt definisyon modifye

Selon diksyonè Lawous (Larousse[1]):

 1. Yon afranchi se yon esklav ki te atache ak mèt li epi li resevwa libète.
 2. Nan sans familye se yon moun ki pran tout endepandans li nan sa ki gen pou wè ak konvansyon ak sosyal.
 3. Nan yon lòt sans, se yon moun ki nan yon milye epi li obsève règ yo.

Selon diksyonè an liy Le Robert[2]:

Yon afranchi[3] se:

 1. Adjektif.- Yon moun ki vin lib.
 2. Adjektif.- Yon moun ki libere entèlektyèlman de tout prejije ak tradisyon.
 3. Non.- Yon moun k ap mennen yon vi lib, ki pa teni kont de okenn moral.


W ap jwenn lòt definisyon pou mo afranchi tou sou:

 1. Sit entènèt: CNRTL nan adrès sa: https://www.cnrtl.fr/definition/affranchi
 2. Sit entènèt: linternaute nan adrès sa : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/affranchi/
 3. Sit entènèt: La langue française nan adrès sa: https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/affranchi

Referans modifye

 1. Larousse, Éditions. « Définitions : affranchi - Dictionnaire de français Larousse » (in français). Retrieved 2022-11-04. 
 2. « Dico en ligne Le Robert » (in français). Retrieved 2022-11-04. 
 3. « affranchi - Définitions, synonymes, conjugaison, exemples | Dico en ligne Le Robert » (in français). Retrieved 2022-11-04.