Akennsas

« Akennsas » oswa « Akannsa » oubyen « Akennsa » (« Arkansas » an angle) se yon non ki kap vle di :