Ideyalman, Anachi se yon sitiasyon politik ki souvan egziste lè pa genyen oken gouvènman oubyen yerachi ilejitim. Moun ak kominite kontwole yo menm an tout libetè.

« A » maké senbòl nan anarchism