Ateyis se yon moun ki nye ekzistans Bondye ak lòt dye yo.