Bakteri se yon òganis yo trè piti.

Salmonella enterica

Bakteri yo a gen ladan li òganis ki pi ansyen nou jwenn toupatou sou a.

Bakteri yo gen ladan yo tout fonksyon yon èt vivan kab genyen. Gen kèk bakteri se pwodiktè yo ye, gen lòt se konsomatè yo ye, gen lòt menm se dekonpozitè yo ye.

Bakteri dekonpozitè yo pami kèk nan pi bon resiklè pou tè. Lè yon bèt mouri, bakteri dekonpozitè yo depatya kò a an miyèt moso ki itil tankou azòt, dyoksid kabòn, ak mineral.

Gen anpil bakteri ki itil. Bakteri yo miltipliye gras ak yon metòd ki rele fisyon binè.

Lè bakteri yo vin pi gwo, yo kab repeple ankò. Anpil manje ki gate, se bakteri ki lakòz. Ou jwenn bakteri tout kote w pase. Yo gen dwa nan lè a, nan dlo oswa nan manje wa p manje. [1]

Bakteri koze anpil maladi yo.

Referans modifye

  1. « Kopi achiv » (PDF). Archived from the original (PDF) on 2004-06-25. Retrieved 2009-09-07. 

Lyen deyò modifye