Lane bisektil se lane nan almanak gregoryen ki gen 366 jou lye 365 jou. Jou ki anplis se 29 fevriye.