Chilyen peso

Chilyen peso se lajan utilize an Chili.

Chilyen peso 1875, ajan.