Chimi se syans ki etidye konpozisyon ak reyaksyon matyè ki egziste yo. Gen plizyè kalite branch prensipal ki egziste nan chimi tankou:

Chimi fizik (oswa chimi jeneral), ki gen kòm objektif etid lwa fizik divès kalite sistèm ak pwosede chimik yo. Domèn prensipal chimi fizik yo se : tèmochimi, sinetik chimik (oswa mekanik chimik), elektwochimi, radyochimi, chimi analitik ki etidye analiz materyo yo pou kapab detèmine ak konprann konpozisyon chimik yo ak estrikti yo; chimi òganik, ki konsène deskripsyon ak etid kabòn ansanm ak konpoze òganik yo; chimi mineral, ki konsène deskripsyon ak etid eleman chimik ansanm ak konpoze inòganik yo.

Referans modifye