Dekagòn se yon fòm jewometrik ki gen dis kote ak dis ang.