Difizyon

Difizyon se yon kalite transpò pasif nan selil yo; transpò pasif sa a pèmèt molekil yo deplase nan zòn kote yo an pi gwo kantite pou yo ale nan zòn kote an kantite yo pi piti; pwopagasyon patikil yo toupatou nan yon volim pou jouk yo distribiye yon fason inifòm.[1]

Difizyon

ReferansModifier