Dinamik

Etid objè an mosion; se le kontrè a estatik.