Yon diskedi se yon pati nan òdinatè a ki pèmèt li anrejistre enfòmasyon pou lè nou bezwen l.