Dofen

Dofen se yon bèt ki vi nan dlo.

Yon dofen.