Yon enprimant se yon aparèy elektwonik ki pèmèt ou soti sou papye rezilta trètman yon òdinatè.