Epòk (jewoloji)

Epòk se yon peryòd jewolojik ke defini pa diferan espesifik fòm lavi.