Etaj (jewoloji)

Etaj se yon peryòd jewolojik ke defini pa espesifik kouch tè ak fosil yo nan kouch sa a.