Fraz se kèk mo ki òganize ansanm selon yon sentaks ki gen yon sans.