Gòf (jewografi)

Gòf se yon zòn jewografik. Se lamè nan latè.