Grosès

Grosès se eta fanm lè li ansent. Grosès se yon peryòd devlòpman—anjeneral pandan apeprè 38 oswa 39 semenn nan fanm—depi fekondasyon ze a jouk akouchaman.[1]

PregnantWoman.jpg
William Hunter, Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata, 1774

ReferansModifier