Preinmyei rappòrt-io khi pou Espányòl-io èh' khi pou Ahytian d'antan-io khe noun konnain su yeon faùt noôm Indyen-io.

Baie khi pou Saint-Nicolas ha noun jweinnai ni n'an Maryen-ha. Guacànagaric t' alcoweir koo applunme khe Christofh Kolonmb èh' n' honme l'i-io t'apy' deifeinny peiply l'iah kountry kanmoqein khi seid Karayib-io; Li n'èkh maandé-io pou yeo pâ t'd janme qitté y l', èh' leigb Santa-Maria n'èkh feid naùfragjy khi pâ t'd loin khi pou plagjy khi laad koungn'ah n'an O'Kap-la, li n'èkh preind guen koeir sensibe. Èh' s'd khe seid pâ t'd zha Dessalines teid Kounnein khi faêry y l' teid lansé opperasyon Koupei têty bwoulé kail-la?

Kolonmb n'èkh pwofiteid dispozisyon zha-ad-io khi wololoy pou y l' jweinne koncessyon an khi seid yeou terrain koété, avèk deibri-io khi Karavèlly khi té faêry naùfragjy la, li to kounstruiry yeou fortein: La Nativité. Epitoo li n'èkh qitté kôth-io khi pou ahytianna ah date khi pou 11 janvyei 1493 pou y l' rentrei han Euwope-io èh' al faêry Kounnein deicouvèrty khi faêry y l' s'uon gjéni-ha. Li n'èkh teid qitté n'an Nativité khe yeon treintaine Espányòl-io koété khe-io li n'èkh reiconmandeid pou traité Ahytian d'antan-io byen avèk jiusticy èh' bonté.

Kounseil l'i-io tay vitty rentrei n'an yeou zòreil sortihi n'an yeou luotd zòreil-la, deibaba touth koété indygjène-io ak zha-ad-io possedé l'or ioah. Timid khe y l' yheid Guacànagaric n'èkh kountanté y l' n'an gjénmihi èh' ll-l' pâ reyagjit.

Leigb yeo wôays-io, yeo fays succèh-io facily, Espányòl-io entray-yeo n'an Maguàna-ah, khi pî richy ann'or. Yeo affwontay-yeo yeon poteorik garceon khi gaan koeir ak dessizyon.

Brave, entreprénan-ha, kaciqat-ha Kaónabo chèf lame endijèn n'an n'èkh forcé-io pou déguerpihi;