Yon inite dantre se pati nan yon òdinatè ki pèmèt ou founi òdinatè a done. Pa egzanp yon klavye, yon mikwo, yon souri, elatriye.