Inite de kalkil

Yon inite de kalkil de yon pati nan yon òdinatè ki la pou fè kalkil yo. Li se pwosesè òdinatè a.