Yon inite de sòti se pati nan yon òdinatè ki pèmèt li sòti rezilta trètman li fin fè yo deyò. Pa egzanp yon ekran, yon opalè, elatriye.