Izin se fabrik, yon bilding (oubyen gwoup bilding yo) ak machin yo, kote moun fabrike machandiz.