Jewografi

syans ki etidye latè, sosyete yo ki abite sou li ak tèritwa ki ladan l