Jewometri se domèn nan matematik ki ap etidye fòm nan espas la.