Jewova se yon tradiksyon oswa transliterasyon non Bondye a pati lang ebre ,יְהֹוָה Yəhōwā, (YHWH, oswa JHVH). Jewova se non pwòp Bondye nan Bib la. Yo rele 4 la ebre pi wo yo tetragram.

"Jehovah" nan Egzòd 6:3 (1611 Bib Wa Jak

Jewova se non Bondye, Kreyatè linivè a ak tout sa ki ladan l. Se non nou jwenn plis fwa nan Bib la, plis ke 7000 fwa. Non sa a siyifi: “M ap tounen sa m chwazi tounen” oswa "li fè vin tounen", jan sa parèt nan Egzòd 3:14. Sa vle di tout bagay posib pou Bondye, li kapab tounen nenpòt sa ki nesesè pou akonpli volonte l; donk, se sèl Souvren linivè a ki kapab pote non sa a.

Se William Tyndale ki itilize Jewova an premye nan tradiksyon Egzòd 6:3, e li te parèt nan kèk lòt tradiksyon anglè tankou Bib Jenèv (Geneva Bible) ak Bib Wa Jak la (King James Version).[1]

Pwononsyasyon Modifye

 
Non Jewova oswa Iehova nan yon legliz Literyen an Nòvèj.[2]

Selon yon tradisyon juif ki te devlope nan 2yèm ak 3yèm syèk epòk nou an (aprè Jezi Kris), yo te ekri tetragram lan, men yo pa t pwononse l. Lè yo t ap li non diven an, יְהֹוָה Yəhōwāh, yo te ranplase l ak lò mo tankou Adonay. Se sa k fè anpil tradiksyon pswa vèsyon Labib jis jounen jodi a pa itilize non Jewova nan Bib yo, men yo ranplase non sa a pa yon seri tit tankou: Letènèl, Seyè, Bondye... elatriye.

Pwen vwayèl yo te mete nan tetragram nan Modifye

 
Fason yo eple tetragram lan ann ebre, ak pwen vwayèl yo ki parèt an wouj.

Tablo sa a montre pwen vwayèl yo te itilize yo. Yon konparezon ant YHWH ak Adonay.

Ebre Strong's #3068
YEHOVAH
Ebre |יְהֹוָה}}
Hebrew Strong's #136
ADONAY
Ebre |אֲדֹנָי}}
(he) י Yod Y (he) א Aleph
Ebre Simple sheva E Ebre Hataf patah A
(he) ה He H (he) ד Dalet D
Ebre Holam O Ebre Holam O
(he) ו Vav V (he) נ Nun N
Ebre Qamats A Ebre Qamats A
(he) ה He H (he) י Yod Y


Entwodiksyon ann anglè Modifye

 
"Non Bondye, yon non ki spesyal, ki onorab, e ki beni anpil" Iehoua,
Fason yo te ekri non Jewova nan ansyen anglè.
(Roger Hutchinson, The image of God, 1550)


Gade tou Modifye

Referans Modifye

Lyen deyò Modifye

  1. In the 7th paragraph of Introduction to the Old Testament of the New English Bible, Sir Godfrey Driver wrote, "The early translators generally substituted 'Lord' for [YHWH]. [...] The Reformers preferred Jehovah, which first appeared as Iehouah in 1530 A.D., in Tyndale's translation of the Pentateuch (Exodus 6.3), from which it passed into other Protestant Bibles."
  2. Source: The Divine Name in Norway Modèl:Webarchive,