Yon kalkilasyon oubyen kalkil se yon pwosès pou chanje done nan rezilta, ak chanje valè varyab tou.

De kalkilasyon arithmetik eksplisit ki itilize algoritm yo ap kalkile yon estrateji nan konpetisyon, gen varyete mòd pou itilize mo a.

Pou egzanp, ap miltipliye sèt ak wit se kalkilasyon algorit sanp.

Ap estime pri jis pou valè finansye avek modèl Black-Scholes se yon kalkilasyon algorit konplèks.

Le yon kalkile, yon rann kont pa metòd matematik. Mo angle a vini sòti mo Laten calculus ki siyifi yon ti ròch nan sak bil (de mo Laten calx). Ositou, se siyifi yon ròch ki itil pou ap kalkile, ou yon ti ròch itil kom yon bagay pou konte nan abacus (Laten abacus, Grèk abax).