Yon kilomèt kare se yon rektang kote chak bò li se mil mèt—oswa yon kilomèt—nan longè.