Kiskeya se ansyen non zile Ispanyola nan lang premye abitan yo ke yo te rele Tayino. Abitan sa yo te divize an 2 gwoup. Te gen Arawak yo epi Karayib yo.