Klò

eleman chimik ki genyen nimewo atomik 17

Klò se eleman chimik.