Klowoplast se òganèl vèt selil vejetal; li gen klowofil epi li itilize enèji limyè pou pwodui sik nan dyoksid kabòn ak dlo.[1]

Referans modifye