Kominote klimasik

Kominote klimasik se dènye etap estab siksesyon ekolojik kote gen ekilib alaplas pètibasyon.[1]

ReferansChanje