Marche nan Espay ki vann pwodui konsomasyon.

Konsomasyon se achte ak sèvi pwodui pou manje, abiyman, ak pou lakay nou e tout zot bagay nou.