Kouraj se konpòtman lè moun kapab kontròle lapè li lè se danje.