Kouryèl

Yon kouryèl se yon mesaj yon moun voye bay yon lòt, pa yon òdinatè, sou adrès elektwonik moun nan. Pou yon moun voye yon kouryèl bay yon lòt:

1) fòk moun nan gen yon òdinatè ki konekte a entènèt.
2) fòk li genyen yon adrès elektwonik.
3) fòk li konnen adrès elektwonik moun k'ap resevwa kouryèl la.