Kowosòl

Annona muricata 1.jpg

Kowosòl se yon fwi vet ki gen ti pikan sou li. Po kowosòl la vin swa lè li mi, andan li blan. Pli souvan, yo fè ji ak kowosòl.